Ανακοίνωση: Νέο Event "Διαφέρω... αλλά μοιάζω"

Νέο φωτογραφικό event που τρέχει μέσω της ομάδας μας στο Facebook από 23/9 έως 20/10/2019

« Σε έναν κόσμο που συνεχώς μετασχηματίζεται, οι ανθρώπινες κοινωνίες αποτελούν όμορφα μωσαϊκά ατόμων και ομάδων με διαφορές και ομοιότητες, ως προς το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, το θρήσκευμα, την αρτιμέλεια, το σωματότυπο, τη σεξουαλικότητα και πολλά ακόμη χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τυχαιότητα ή από επιλογή.

 Η αποδοχή της διαφορετικότητας προάγει την κοινωνική αλληλεγγύη, την υγιή συμβίωση, και θωρακίζει τις κοινωνίες και τα άτομα απέναντι σε συμπεριφορές αποκλεισμών και σε στερεοτυπικά πρότυπα

 Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί από την 2η Τοπική Ομάδα Υγείας Αγρινίου (ΤΟΜΥ Γαβαλούς) στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  κατά το τρέχον σχολικό έτος με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων στις διαδικασίες και τους μηχανισμούς της αποδοχής της διαφορετικότητας, καθώς και την ενθάρρυνσή τους για υιοθέτηση συμπεριφορών που προάγουν την κοινωνική αλληλεγγύη μέσω της έμπρακτης συμπεριφοράς.

Στην δομή του προγράμματος, σημαντικότατο ρόλο θα διαδραματίσει ανάλογο φωτογραφικό υλικό που αναδεικνύει θέματα όπως η διαφορετικότητα (σχετικά με φύλλο, φυλή, ηλικία, αναπηρία, οικονομική και κοινωνική κατάσταση, προτιμήσεις και κατευθύνσεις ζωής κλπ) τα στερεότυπα, κ.α. και για τον λόγο αυτό η 2η ΤΟΜΥ Αγρινίου κάλεσε σε συνεργασία την art8 με την παρακάτω τιμητική πρόσκληση: Γνωρίζοντας το έργο και την προσφορά της ομάδας σας ( art8 ) στην ευρύτερη κοινότητα, θα αποτελούσε ουσιαστική επιτυχία εάν καταφέρναμε να συνεργαστούμε στο επίπεδο της προσφοράς φωτογραφικού υλικού από την πλευρά σας, για να το εντάξουμε στο πρόγραμμα αγωγής υγείας που προαναφέραμε. Θα εξασφαλίζαμε έτσι ένα υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα μέσω της συνεργασίας δύο ομάδων – η μια καλλιτεχνική και η άλλη υγειονομική – που πιθανά έχουν κοινούς βαθύτερους στόχους.»

Ανταποκρινόμενοι λοιπόν σε αυτό το κάλεσμα, υιοθετούμε τον τίτλο του προγράμματος ως θέμα εργασίας του πρώτου φωτογραφικού event, εγκαινιάζοντας με τον πλέον χρήσιμο τρόπο τις εργασίες της φετινής χρονιάς.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ανεβάζουν τις φωτογραφίες τους μέχρι στις 20 Οκτώβρη στην ομάδα στο facebook!

Scroll to Top